Brunei Darussalam

                                                                       
Mengenal Sastrawan dan Karyanya : Mahmud Jauhari Ali, “Lelaki Lebah” dari Banjar

Mahmud Jauhari Ali (MJA adalah sastrawan nasional asal Kalimantan Selatan. Lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 1982. Tulisan-tulisannya pernah dimuat di surat kabar harian, majalah, tabloid, jurnal ilmiah, dan beberapa laman kebahasaan dan kesastraan. Ia Juga mengelola laman pribadinya di www.mahmud-bahasasastra.co.cc. atau www.mahmud-bahasasastra.blogspot.com. Laman itu pulalah yang mengantarkannya sebagai Juara II Tingkat Nasional dalam Lomba Blog/Laman Kebahasaan dan

Berlaku adil kepada Al-Quran (BRUNEI DARUSSALAM)

Kebawah Duli Yang Maha Mulia ketika berkenan mengurniakan titah pada majlis tersebut. BANDAR SERI BEGAWAN, 1 Mac – Seluruh rakyat di Negara Brunei Darussalam seharusnya merasa bersyukur di atas limpahan taufik serta hidayat daripada Allah S.W.T kerana tetap istiqamah mengadakan musabaqah Tilawah Al-Quran dan meletakkan Al-Quran itu pada tempatnya yang wajar untuk dipelajari dan dihayati