zinah

                                                                     
Syariat Islam, Mencegah Zina dari Hulu ke Hilir

  www.suarakaltim.com– Zina merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Haramnya zina telah jelas dalam al-Qur’an dan sunnah, semua ulama sepakat tentang haramnya zina. Akan tetapi pelan tapi pasti generasi Islam dirusak dengan berbagai macam cara, hingga mereka sampai pada tahap melihat zina bukanlah sesuatu yang tabu lagi. Lebih jauh, kalau kita mencermati, merebaknya perzinaan