kerajaan paser

                                                                     
Sekelumit Kerajaan Sadurangas dari Daerah Taklukan Kerajaan Banjar Hingga Belanda

Kesultanan Pasir (Sadurangas)         Kesultanan Pasir pada awalnya berada di Sadurungas, kemudian pindah ke Pasir Belengkong. Kesultanan yang didirikan oleh pelarian dari Kerajaan Kuripan ini mempunyai hubungan yang kuat dengan Kesultanan Banjar dengan status sebagai daerah taklukan.   1. Sejarah a. Sejarah Awal Kerajaan Pasir ( Sadurangas )